Tin tức & sự kiện

18/08/2022

HMR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

HMR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HMR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

HMR: V/v Ban hành quy định thẩm quyền phê duyệt

30/06/2022

HMR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

HMR: CBTT về việc ký HĐ kiểm toán năm 2022

23/04/2022

HMR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

HMR: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

HMR: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

HMR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMR của CTCP Đá Hoàng Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

21/02/2022

HMR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/02/2022

HMR: Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022

25/01/2022

HMR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

Kỳ vọng gì khi mua CTG, KDH, HMR?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua CTG do kết quả kinh doanh được kỳ vọng bứt phá trong năm 2022; mua KDH do triển vọng từ quỹ đất đang được mở rộng và tỷ lệ đền bù ở mức cao; mua HMR do cơ hội từ chính sách đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ.

21/01/2022

HMR: Báo cáo tài chính quý 4/2021

13/01/2022

Giao dịch lần đầu - 5,612,444 CP

12/01/2022

HMR: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu HMR vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

06/01/2022

HMR: Ngày 13/01/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của CTCP Đá Hoàng Mai (HMR)

30/12/2021

HMR: Bản công bố thông tin của CTCP Đá Hoàng Mai (HMR)