Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HPM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 HPM - Doanh thu tăng 2.027,37% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

17/01/2023

HPM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

06/01/2023

HPM: Thay đổi nhân sự

03/01/2023

HPM: Công ty nhận Đơn xin nghỉ việc của ông Đỗ Mạnh Hùng - Kế toán trưởng Công ty

26/12/2022

HPM: Đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính

29/11/2022

HPM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

HPM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở Y Tế tỉnh Lạng Sơn

20/10/2022

HPM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

HPM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

HPM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

Giao dịch lần đầu - 3,800,000 CP

01/08/2022

HPM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

HPM: Ngày 03/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM)

28/07/2022

HPM: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM)

15/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

15/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

07/07/2022

HPM: Ngày 18/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

07/07/2022

HPM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/06/2022

HPM: Nghị quyết Hội đồng quản trị