Tin tức & sự kiện

23/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/1

09/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/11

08/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11

17/10/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu GND, MML, HPM, HEC, LTC, CKG, CAP, HLS, EVF

12/10/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPM của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc - số 250 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/11/2023

05/10/2023

HPM: Thông báo thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám Đốc Công ty

04/10/2023

HPM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

02/10/2023

HPM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/09/2023

HPM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2023

Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp

11/09/2023

HPM: "Trắng" doanh thu và lợi nhuận, Tổng Giám đốc xin từ nhiệm, Chủ tịch liên tục thoái vốn

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc (UPCoM: HPM) công bố thông tin nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1973).

11/09/2023

HPM: Đơn xin từ nhiệm

22/08/2023

HPM: Lê Thanh Hồng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 190,000 CP

22/08/2023

HPM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thạc Thắng

15/08/2023

HPM: Lê Thanh Hồng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 190,000 CP

03/08/2023

HPM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/07/2023

HPM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HPM - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0 tỷ đồng, giảm 100% so với cùng kỳ.

21/07/2023

HPM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

HPM: Lê Thanh Hồng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 570,000 CP