Tin tức & sự kiện

02/09/2023

Tăng tốc thi công dự án cải tạo 7 ga đường sắt phía Bắc

03/08/2023

HTR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Như Thắng

17/07/2023

Hơn 1.5 triệu cp HTR rời sàn UPCoM từ 04/08

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 1.5 triệu cp của CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 04/08/2023.

15/07/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

14/07/2023

HTR: Ngày 04/08/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đường sắt Hà Thái

19/06/2023

HTR: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

01/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 11,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu từ ngày 06/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

31/05/2023

HTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/05/2023

HTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/05/2023

HTR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022 bằng tiền

24/05/2023

HTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

20/04/2023

HTR: Nguyễn Bá Thực không còn là cổ đông lớn

05/04/2023

HTR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Như Thắng

20/03/2023

HTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/03/2023

HTR: Giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục nội dung cảnh báo đối với cổ phiếu HTR

13/03/2023

HTR: Báo cáo thường niên 2022

02/03/2023

HTR: Thông báo về trạng thái chứng khoán

02/03/2023

HTR: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

28/02/2023

HTR: Báo cáo tài chính năm 2022

28/02/2023

BCTC 2022 HTR - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 10,79% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.