Tin tức & sự kiện

26/08/2022

HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

12/08/2022

HVT: Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2022 so với cùng kỳ

12/08/2022

HVT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

HVT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

HVT: Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

13/07/2022

Vinachem tiếp tục muốn bán gần 2 triệu cp HVT

Chưa thoái vốn thành công, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tiếp tục chào bán 1.9 triệu cp của CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) đang nắm giữ trong phiên đấu giá mới 28/07/2022.

12/07/2022

HVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

24/06/2022

HVT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVT của CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/06/2022

HVT sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) thông báo 20/06 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt.

08/06/2022

HVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/06/2022

HVT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/05/2022

HVT: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã bán 400 cổ phiếu HVT ngày 19/5/2022

16/05/2022

'Ế' người mua cổ phiếu HVT do Vinachem chào bán

Chỉ có vài nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua cổ phiếu của CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) do Vinachem đem đấu giá, với khối lượng vỏn vẹn 400 cp.

10/05/2022

HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

29/04/2022

HVT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

Vinachem muốn thoái gần 2 triệu cp HVT

Nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2022, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) xuống còn 51%.

25/04/2022

HVT: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) - đăng ký bán 1,922,000 CP

22/04/2022

HVT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

HVT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông