Tin tức & sự kiện

17/01/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVT của CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì bắt đầu từ ngày 14/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/1

Tin doanh nghiệp TDM -  CTCP Nước Thủ Dầu Một  - Ngày 06/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4/2023. HCD -  CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD  - Bà Phạm Thị Hương, Thành viên HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu HCD, tỷ lệ 1,58% từ ngày 06/1 đến 13/1 theo phương thức khớp lệnh.

07/01/2023

Vinachem ước doanh thu kỷ lục lịch sử, vượt xa kế hoạch năm 2022

Tại hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 tổ chức ngày 06/01/2023, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết tình hình kinh doanh năm qua gặp nhiều thuận lợi, vượt kế hoạch và chỉ tiêu đặt ra.

04/01/2023

HVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/01/2023

HVT sắp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/01/2023.

27/12/2022

HVT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

HVT: Phạm Ngọc Phú - Ủy viên HĐQT - đã mua 20,000 CP

01/12/2022

HVT: Phạm Ngọc Phú - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

20/10/2022

HVT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/08/2022

HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

12/08/2022

HVT: Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2022 so với cùng kỳ

12/08/2022

HVT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

HVT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

HVT: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã bán 0 cổ phiếu HVT thông qua chào bán cạnh tranh ngày 28/7/2022.

20/07/2022

HVT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

HVT: Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

13/07/2022

Vinachem tiếp tục muốn bán gần 2 triệu cp HVT

Chưa thoái vốn thành công, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tiếp tục chào bán 1.9 triệu cp của CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) đang nắm giữ trong phiên đấu giá mới 28/07/2022.

11/07/2022

HVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng

24/06/2022

HVT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVT của CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.