Tin tức & sự kiện

05/02/2023

HWS: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 4/ 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 HWS - Lợi nhuận tăng 11,82% trong năm 2022.

31/01/2023

HWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

HWS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/12/2022

HWS: Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 181,800 CP

07/12/2022

HWS: Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 181,800 CP

31/10/2022

HWS: Nguyễn Lê Thanh Uyên - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 181,800 CP

21/10/2022

HWS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

HWS: Nguyễn Thị Liên Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 254,500 CP

21/10/2022

HWS: Nguyễn Liên Minh - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 200,000 CP

21/10/2022

HWS: Trần Thị Kim Hồng - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 209,100 CP

12/10/2022

DNP chưa thể bán hết 10 triệu cp HWS đã đăng ký

Với lý do chưa đạt được mức giá kỳ vọng, CTCP DNP Holding (HNX: DNP) chỉ bán được hơn 7.59 triệu cp của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (UPCoM: HWS) trong số hơn 10 triệu cp đã đăng ký bán trong thời gian từ 07/09-06/10/2022.

11/10/2022

HWS: Công ty cổ phần DNP Holding - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 7,590,909 CP

28/09/2022

HWS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trương Phước Tuệ

20/09/2022

HWS: Trần Thị Kim Hồng - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 209,100 CP

20/09/2022

HWS: Nguyễn Lê Thanh Uyên - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 181,800 CP

19/09/2022

HWS: Nguyễn Liên Minh - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 200,000 CP

19/09/2022

HWS: Nguyễn Thị Liên Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 254,500 CP

16/09/2022

HWS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Phước Tuệ

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HWS của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) hoặc chuyển khoản, bắt đầu từ ngày 17/10/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.