Tin tức & sự kiện

22/01/2024

Cổ phiếu ngành nước có thực sự tiềm năng?

16/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HWS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 15,77 tỷ đồng, giảm 58,34% so với cùng kỳ.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HWS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 17,41% so với cùng kỳ, lãi 53,59 tỷ đồng.

11/09/2023

HWS: Trương Ngự Bình - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

06/09/2023

HWS: Lê Bá Quang Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

05/09/2023

HWS: Thay đổi nhân sự

16/08/2023

HWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/08/2023

HWS: Trương Nữ Như Ngọc - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 77,600 CP

09/08/2023

HWS: Lê Bá Quang Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

09/08/2023

HWS: Trương Ngự Bình - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 50,000 CP

05/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HWS của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) hoặc chuyển khoản, bắt đầu từ ngày 15/09/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.năm 2022

04/08/2023

HWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/08/2023

HWS: Thông báo về việc đính chính ngày chi trả cổ tức 2022 đối với cổ đông chưa lưu ký

29/07/2023

HWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

HWS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

27/07/2023

HWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

HWS: Trương Nữ Như Ngọc - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 77,600 CP

25/07/2023

HWS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

24/07/2023

Khối ngoại bán ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên đầu tuần, tâm điểm tại một cổ phiếu ngân hàng

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HWS - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 4,96% so với cùng kỳ, lãi 26,49 tỷ đồng.