Tin tức & sự kiện

22/09/2022

IDJ: Ngày 18/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên 7,351,290 cổ phiếu niêm yết bổ sung

20/09/2022

IDJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,351,290 CP

13/09/2022

IDJ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 7,351,290 cổ phiếu

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

IDJ: CBTT về việc báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu đến ngày 26/08/2022 từ đợt chào bán ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán/ phát hành số 303/UBCK-GCN

06/09/2022

IDJ: CBTT về việc báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu đến ngày 04/09/2022 từ đợt chào bán ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán/ phát hành số 04/GCN-UBCK

31/08/2022

IDJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

IDJ: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm 2021

31/08/2022

IDJ: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm 2021

31/08/2022

IDJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

IDJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/08/2022

IDJ: Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam và quyết định của Chủ tịch HĐQT số 52/2022/IDJ/QĐ-CT-HĐQT ngày 22/08/2022 về việc ban hành Điều lệ Công ty

19/08/2022

Giao dịch bổ sung - 19,112,951 CP

16/08/2022

IDJ: Kết quả giao dịch quyền mua của Đậu Thị Thảo - TV Ban kiểm soát

16/08/2022

IDJ: Kết quả giao dịch quyền mua của Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban kiểm soát

16/08/2022

IDJ: Kết quả giao dịch quyền mua của Nguyễn Hoài Giang - TV Ban kiểm soát

16/08/2022

IDJ: Kết quả giao dịch quyền mua của Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng giám đốc

16/08/2022

IDJ: Kết quả giao dịch quyền mua của Nguyễn Đức Quân - Thành viên Hội đồng quản trị

16/08/2022

IDJ: Kết quả giao dịch quyền mua của Lã Thị Quy - TV HĐQT, Kế toán trưởng