Tin tức & sự kiện

07/02/2024

Một năm buồn của DN cao su: Hầu hết tăng trưởng âm ở mức 2 con số

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 IRC - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,9 lần so với cùng kỳ, đạt 13,08 tỷ đồng.

04/01/2024

Chi tiết thương vụ nghìn tỷ liên quan loạt đại gia, quan chức vừa bị bắt

03/01/2024

Vạn Thịnh Phát liên quan gì đến dự án khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt?

22/11/2023

Tiềm lực của Cao su Công nghiệp (IRC) thế nào mà "siêu lừa" Nguyễn Cao Trí hòng qua mặt Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng?

21/11/2023

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ba dự án quan trọng trong mối quan hệ Tiền – Tiền giữa ông Nguyễn Cao trí và bà Trương Mỹ Lan

20/11/2023

Chân dung DN cao su trên sàn xuất hiện trong thoả thuận “chuyển nhượng 65% vốn trị giá 45 triệu USD” giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 IRC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,36 tỷ đồng

05/10/2023

IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 26 tháng 10 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường Công ty, địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

15/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ , Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp. Địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 18/10/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần, trong giờ hành chính) và xuất trình CMND, CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/09/2023

IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

14/09/2023

IRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/09/2023

IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/09/2023

IRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

11/09/2023

IRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

16/08/2023

IRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

30/07/2023

Động thái 'lạ' của đại gia mất tích; nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam bị kiện

28/07/2023

IRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

Đại gia Nguyễn Cao Trí đã rời hội đồng quản trị doanh nghiệp cao su