Tin tức & sự kiện

10/08/2022

ITD: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng

05/08/2022

ITD: Nghị quyết HĐQT định kỳ quý 1/2022

29/07/2022

ITD: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên và Chủ tịch HĐQT

19/07/2022

ITD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

ITD: Báo cáo thường niên năm 2021

05/07/2022

ITD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiêm Giám đốc CNTT

02/07/2022

ITD: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

01/07/2022

ITD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu thông qua tại đại hội

01/07/2022

ĐHĐCĐ ITD: Mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 1,600 tỷ đồng

Chiều ngày 30/06, CTCP Công nghệ Tiên Phong (HOSE: ITD) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như phương án phát hành hơn 8.5 triệu cp trong thời gian tới.

29/06/2022

ITD: Giải trình chênh lệch KQKD kiểm toán năm 2021

21/06/2022

ITD: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Lưu Đức Khánh

08/06/2022

ITD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

08/06/2022

ITD: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:

19/05/2022

ITD: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào CTCP Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion

17/05/2022

ITD: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đợt vào CTCP Intelnet

12/05/2022

ITD: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

ITD: Nghị quyết HĐQT số 007 ngày 25/04/2022

13/04/2022

ITD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29

28/03/2022

Giao dịch bổ sung - 2,278,856 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau: