Tin tức & sự kiện

12/09/2022

IVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/09/2022

IVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

22/08/2022

IVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

17/08/2022

IVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

IVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

12/08/2022

IVS ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 11/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (HNX: IVS) ra khỏi diện cảnh báo.

12/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

11/08/2022

IVS: Quyết định về việc đưa cổ phiếu IVS ra khỏi diện bị cảnh báo

09/08/2022

IVS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

IVS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

IVS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

IVS: Thay đổi nhân sự

04/07/2022

IVS: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

04/07/2022

IVS: Quyết định số 29721/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

30/06/2022

IVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

24/06/2022

IVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.