Tin tức & sự kiện

31/01/2023

IVS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

IVS: Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

30/01/2023

IVS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/01/2023

IVS: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán: Thay đổi địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh

14/01/2023

Khối ngoại chấm dứt chuỗi 9 tuần liên tiếp mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

VN-Index ghi nhận 1 tuần giao dịch đi ngang với biên độ thấp, trạng thái phân hóa xuất hiện trên hầu hết các nhóm ngành. Nếu loại đi giao dịch này, khối ngoại tuần qua vẫn mua ròng gần 1.900 tỷ trên HoSE. Tại chiều mua, khối ngoại tuần này vẫn tỏ ra ưa thích cổ phiếu HPG, đây là tâm điểm mua ròng tuần qua với giá trị mua ròng đạt 335 tỷ đồng, gần như đều mua ròng qua kênh khớp lệnh.

11/01/2023

Phiên 11/1: Khối ngoại mua ròng 270 tỷ đồng, dàn trải trên diện rộng

Sau phiên điều chỉnh, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến đà hồi phục tích cực ngay khi mở cửa phiên giao dịch 11/01. Bên cạnh đó, CCQ FUEVFVND xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 43 tỷ đồng. Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng nhẹ 1 tỷ đồng Tại chiều mua, BSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất 1 tỷ đồng; ngoài ra họ cũng mua ròng tại SIP, ABI, CSI.... với giá trị không đáng kể.

10/01/2023

IVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

12/12/2022

IVS: Quyết định 147/QĐ-SGDVN về việc khiển trách thành viên giao dịch

20/10/2022

IVS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/10/2022

IVS: Quyết định số 47743/QĐ-CTHN-TTKT8-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

03/10/2022

IVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

12/09/2022

IVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/09/2022

IVS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

22/08/2022

IVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

17/08/2022

IVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

IVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

12/08/2022

IVS ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 11/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (HNX: IVS) ra khỏi diện cảnh báo.

12/08/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo