Tin tức & sự kiện

30/01/2023

KHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

BCTC 4/2022 KHP - Lợi nhuận tăng 20,16% trong năm 2022.

18/01/2023

KHP: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

06/01/2023

KHP: Thông báo chấm dứt hoạt động của cửa hàng kinh doanh thiết bị điện

03/01/2023

KHP: Thông báo ký hợp đồng mua bán điện với EVNCPC

29/12/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 110.2022

28/12/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể cửa hàng kinh doanh VTTB điện

28/12/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng thuê tài sản công trình "TBA 110kV Vạn Ninh 2 và đấu nối với Công ty Điện Lực Phú Yên

26/12/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung

20/12/2022

KHP: CBTT Nghị quyết của HĐQT về giao dịch với bên có liên quan - Công ty Điện lực Phú Yên

07/12/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

30/11/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 86.2022

25/11/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 82.2022

25/11/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 95.2022

18/11/2022

KHP: Quyết định HĐQT ban hành quy chế phát ngôn và CBTT trên thị trường

15/11/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

31/10/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp gói thầu số 81,2022 - Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC

25/10/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, điều hòa kế hoạch ĐTXD năm 2022

20/10/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan

19/10/2022

KHP: Báo cáo giải trình lợi nhuận Quý 03/2022