Tin tức & sự kiện

19/08/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 49.2022

16/08/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023

11/08/2022

KHP: Giải trình nguyên nhân làm cho KQKD 6 tháng đầu năm 2022 lỗ

10/08/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

10/08/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

28/07/2022

KHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

KHP: Giải trình nguyên nhân làm cho KQSXKD quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 lỗ

05/07/2022

KHP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

04/07/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

30/06/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 46,2022 - cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC 2022

28/06/2022

KHP: Bổ nhiệm Ông Lê Anh Khôi là người phụ trách quản trị công ty thay cho Ông Nguyễn Quang Tiến nghỉ hưu theo chế độ

28/06/2022

Giao dịch bổ sung - 1,434,525 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã CK: KHP) như sau:

18/06/2022

KHP: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2022

15/06/2022

KHP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

14/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,434,525 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã CK: KHP) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

13/06/2022

KHP: Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

13/06/2022

KHP: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7

11/06/2022

KHP: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

10/06/2022

KHP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

31/05/2022

KHP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021