Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 KHS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,87 tỷ đồng, giảm 36,37% so với cùng kỳ.

08/01/2024

Nhịp đập Thị trường 08/01: Giữ trụ ngân hàng, VN-Index nối dài chuỗi tăng

21/12/2023

Nhịp đập Thị trường 21/12: Thoát hiểm thành công

24/10/2023

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KHS - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 22,4 tỷ đồng

22/08/2023

KHS: Thông báo bổ sung cổ phiếu KHS vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2023

KHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

KHS: Giải trình về BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

17/08/2023

KHS: Giải trình về BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

17/08/2023

KHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

08/08/2023

KHS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Ngọc Diệp

27/07/2023

KHS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

KHS: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

20/07/2023

KHS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KHS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,92 tỷ đồng

28/06/2023

KHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2023

Dòng tiền phân hóa, thanh khoản có tín hiệu phục hồi