Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 KSV - Một năm đi lùi.

02/02/2023

Giao dịch lần đầu - 200,000,000 CP

27/01/2023

KSV: Thông báo bổ sung cổ phiếu KSV vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

27/01/2023

Ngày 2/2 tới, 200 triệu cổ phiếu KSV lên sàn HNX với giá 27.600 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết ngày 02/02/2023 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP - Vinacomin (mã KSV). Trong cơ cấu cổ đông của Khoáng sản TKV, chốt danh danh sách ngày 25/11/2022, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin hiện là công ty mẹ nắm tới hơn 196.117.900 cổ phiếu chiếm 98,06%. Trước đó, cuối tháng 8/2022 KSV đã chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu.

16/01/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

16/01/2023

Giao dịch trở lại HNX

04/01/2023

Cổ phiếu KSV sẽ hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ 17/01

Từ ngày 17/01/2023, cổ phiếu của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (UPCoM: KSV) sẽ hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

29/12/2022

KSV: Ngày 17/01/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP

21/12/2022

Một công ty khoáng sản được chấp thuận niêm yết trên HNX 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận niêm yết 200 triệu cp của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (UPCoM: KSV) lên sàn HNX với mã chứng khoán KSV.

01/11/2022

KSV: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

01/11/2022

KSV: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

23/09/2022

KSV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét

07/09/2022

KSV: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

01/09/2022

KSV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

KSV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; bắt đầu từ ngày 15/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

KSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

KSV sắp chi 300 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, UPCoM: KSV) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/08/2022.

12/08/2022

KSV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/08/2022

KSV: Thông báo tỷ lệ Sơ hữu nước ngoài tối đa của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP