Tin tức & sự kiện

23/09/2022

KSV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét

07/09/2022

KSV: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

01/09/2022

KSV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

KSV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT – Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; bắt đầu từ ngày 15/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

KSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

KSV sắp chi 300 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, UPCoM: KSV) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/08/2022.

12/08/2022

KSV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/08/2022

KSV: Thông báo tỷ lệ Sơ hữu nước ngoài tối đa của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

08/08/2022

KSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

KSV: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

KSV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

KSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

KSV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/05/2022

KSV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/05/2022

KSV: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

12/05/2022

KSV: Nguyễn Văn Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,100 CP

20/04/2022

KSV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

20/04/2022

KSV: Quyết định Hội đồng quản trị

08/04/2022

KSV: Nguyễn Văn Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP