Tin tức & sự kiện

24/08/2022

Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin

Các cổ phiếu này đều rơi vào thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

23/08/2022

L43: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu L43 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

L43: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

L43: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

L43: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

L43: Công ty cổ phần 45,3 Mã L43 công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022.

30/06/2022

L43: Quyết định duy trì diện bị cảnh báo

20/06/2022

L43: Mạc Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

02/06/2022

L43: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Nguyễn Sông Hàn

28/04/2022

L43: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

L43: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

L43: Mạc Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 16,000 CP

13/04/2022

L43: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Nguyễn Sông Hàn

07/04/2022

L43: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

L43: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

L43: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

L43: Thay đổi nhân sự

25/03/2022

L43: Thông báo duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L43 của CTCP Lilama 45.3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – CTCP Lilama 45.3 (Lô 4K, Đường Tôn Đức Thắng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp