Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 L43 - Hoạt động kinh doanh đang từng bước được cải thiện.

18/01/2023

L43: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

L43: Báo cáo tài chính quý 4/2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

11/01/2023

Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc đặt kế hoạch đi lùi trong niên độ 2022 - 2023

Doanh thu và lợi nhuận đều giảm trong niên độ 2022-2023 Trong niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023), Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc đặt kế hoạch doanh thu từ 200 đến 220 tỷ đồng, lần lượt giảm khoảng 10,4% và 1,4% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2021 - 2022; lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 110 tỷ đồng đến 130 tỷ đồng, lần lượt giảm 21,7% và 7,4% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2021 - 2022. So với kế hoạch lãi 180,18 tỷ đồng trong niên độ 2021 - 2022, kết thúc kỳ kế toán, Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ hoàn thành được 77,93% kế hoạch năm. Trong đó, cổ tức tiền mặt là 5% và cổ tức cổ phiếu là 20%.

06/01/2023

L43: Phạm Thị Bích Hà - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 2,000 CP

24/10/2022

L43: Mạc Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 16,000 CP

21/10/2022

L43: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/10/2022

L43: Mạc Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 16,000 CP

12/10/2022

L43: Giải trình cổ phiếu mã L43 tăng trần năm (05) phiên liên tiếp

12/10/2022

L43 giải trình gì khi cổ phiếu “bật trần” liên tiếp 8 phiên dù thị trường đi xuống?

Từ phiên ngày 29/09, cổ phiếu của CTCP Lilama 45.3 (HNX: L43) đã liên tiếp tăng bật trần, bất chấp thị trường chìm trong sắc đỏ. Theo quy định, L43 phải giải trình lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

24/08/2022

Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin

Các cổ phiếu này đều rơi vào thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

23/08/2022

L43: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu L43 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

L43: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

L43: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

L43: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

L43: Công ty cổ phần 45,3 Mã L43 công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022

30/06/2022

L43: Công ty cổ phần 45,3 Mã L43 công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022.

30/06/2022

L43: Quyết định duy trì diện bị cảnh báo