Tin tức & sự kiện

27/09/2022

Doanh nghiệp niêm yết đồng loạt hoãn hoặc hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu

Trong bối cảnh thị trường không mấy thuận lợi, một số doanh nghiệp đã tiến hành thay đổi kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn hoặc tạm hoãn để chờ thời điểm thị trường thuận lợi hơn. Đáng chú ý, nhiều kế hoạch phát hành bị hủy bỏ.

16/09/2022

LDP: Thay đổi nhân sự

09/09/2022

LDP: Thông báo bổ sung cổ phiếu LDP vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

07/09/2022

LDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

LDP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

LDP: Biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

22/08/2022

LDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

19/08/2022

Ladophar điều chỉnh kế hoạch lãi thành lỗ, hủy chào bán cổ phiếu tăng vốn 

Sáng 19/08, CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như bầu lại nhân sự HĐQT của Công ty.

17/08/2022

LDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/08/2022

LDP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/07/2022

LDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TP. HCM hoặc TP. Đà Lạt (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp)
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
+ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
+ Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2022
+ Báo cáo nội dung phát hành cổ phiếu
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

22/07/2022

LDP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

LDP: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

19/07/2022

LDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/07/2022

LDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/07/2022

LDP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/07/2022

LDP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/07/2022

LDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

LDP: Đơn từ nhiệm trưởng Ban Kiểm Soát