Tin tức & sự kiện

30/01/2023

Thị trường điều chỉnh, khối ngoại tranh thủ mua ròng gần 800 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán đối diện áp lực chốt lời sau nhiều phiên tăng điểm. Xếp tiếp theo danh sách bán ròng còn có KDC (24 tỷ đồng), VNM (23 tỷ đồng) và VCB (22 tỷ). Trên HNX, khối ngoại mua ròng 27 tỷ đồng IDC được khối ngoại mua ròng với 20 tỷ đồng, ngoài ra dòng vốn ngoại còn tìm tới PLC, PVS, SHS,... với giá trị mua ròng từ vài tỷ đồng.

09/01/2023

LHC: Trần Việt Thắng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

28/12/2022

LHC: Nguyễn Thị Mai Lan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 598,200 CP

28/12/2022

LHC: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 608,900 CP

27/12/2022

LHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Duy

25/11/2022

LHC: Trần Ngọc Huệ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 650,000 CP

25/11/2022

LHC: Nguyễn Thị Mai Lan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600,000 CP

25/11/2022

LHC: Nguyễn Thị Mai Lan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 129,200 CP

15/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LHC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 02/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/11/2022

LHC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - SHIH KUAN TUNG

08/11/2022

LHC: Đào Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 142,200 CP

08/11/2022

LHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/11/2022

LHC: Nguyễn Thị Mai Lan - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 550,000 CP

02/11/2022

LHC: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

02/11/2022

LHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

LHC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

LHC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

LHC: Đào Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 142,200 CP

06/10/2022

LHC: Đào Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 140,000 CP

23/09/2022

LHC: Báo cáo thay đổi thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn