Tin tức & sự kiện

23/09/2022

LHC: Báo cáo thay đổi thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

22/09/2022

LHC: Ngày 30/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 7,200,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

14/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,200,000 CP

13/09/2022

LHC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 7,200,000 cổ phiếu

12/09/2022

LHC: Đào Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 140,000 CP

09/09/2022

LHC: Thay đổi nhân sự

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

LHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

LHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

25/08/2022

LHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

LHC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/08/2022

LHC: Thông báo thay đổi lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết

11/08/2022

LHC: Kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

10/08/2022

LHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LHC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 1:1, số cổ phiếu cổ đông A được nhận (103/1*1)=103 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán, cổ đông A sẽ được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại địa chỉ trụ sở CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng. Địa chỉ Công ty: Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Cổ đông xuất trình giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi làm thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/07/2022

LHC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

LHC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

IR AWARDS 2022: CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC)

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) là đơn vị đầu ngành trên địa bàn Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ trong lĩnh vực xây lắp thủy lợi, thủy điện. Đối tác chiến lược của LHC là CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng, đảm bảo duy trì được tính ổn định và ưu tiên về cung cấp nguyên liệu cho công ty trong suốt quá trình thi công dự án. Các dự án mà công ty đang thi công thuộc nguồn vốn ODA hoặc trái phiếu chính phủ nên hạn chế được những sự biến động nếu có gây ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận công ty.

21/07/2022

LHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

15/07/2022

LHC: V/v Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu