Tin tức & sự kiện

19/01/2023

LSS: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 12/2022

19/01/2023

LSS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

30/12/2022

LSS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2022 -2023

21/12/2022

LSS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2022-2023

19/12/2022

LSS: Nghị quyết HĐQT số 406 ngày 17/12/2022

19/12/2022

LSS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

08/12/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019-2020, 2020-2021 như sau:

02/12/2022

LSS: Thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019-2020. 2020-2021

30/11/2022

Quý 1 khởi sắc, doanh nghiệp đường có cân nhắc lại kế hoạch kinh doanh thận trọng?

Diễn biến tích cực của thị trường cùng với hiệu quả từ các chính sách đã giúp một số doanh nghiệp mía đường gặt hái nhiều kết quả có lợi. Dự báo, sản lượng đường niên vụ 2022-2023 sẽ tiếp tục tăng do sự khởi sắc trở lại trong sản xuất mía đường.

21/11/2022

LSS: Thông báo, Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông báo phát hành

11/11/2022

LSS: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022-2023

31/10/2022

LSS: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2023

31/10/2022

LSS: BCTC quý 3 năm 2023

19/10/2022

LSS: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022/2023

17/10/2022

LSS: Báo cáo thường niên niên độ 2021-2022

10/10/2022

LSS: Nghị quyết HĐQT tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu cho CĐHH và thông qua phương án phát hành CP trả cổ tức

10/10/2022

LSS: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022-2023

10/10/2022

LSS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Văn Tân

30/09/2022

LSS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Văn Tam

29/09/2022

LSS: Giải trình nguyên nhân biến động LNST tại các BCTC kiểm toán niên độ 2021-2022