Tin tức & sự kiện

29/08/2022

M10: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

M10: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

M10: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

M10: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

M10: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu M10 của Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Tổng Công ty sẽ thực hiện hình thức thanh toán chuyển khoản từ ngày 15/06/2022.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Đối với cổ đông chưa lưu ký, chưa hoàn thành đăng ký thông tin tài khoản cá nhân, Quý Cổ đông cần đến làm thủ tục đăng ký tại Phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty May 10, địa chỉ: 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/06/2022. Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

M10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

M10: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức

03/05/2022

M10: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

03/05/2022

M10: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

M10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

M10: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

M10: Thay đổi nhân sự

28/03/2022

M10: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

M10: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/03/2022

M10: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu M10 của Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 16/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

01/03/2022

M10: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

M10: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

07/02/2022

M10: Báo cáo tài chính quý 4/2022