Tin tức & sự kiện

11/01/2023

MBG: Thay đổi nhân sự

09/12/2022

MBG: Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần MBG Lạc sanh Phú Yên

30/11/2022

Giao dịch bổ sung - 7,863,262 CP

28/11/2022

MBG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/11/2022

MBG: Ngày 30/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên 7,863,262 cổ phiếu niêm yết bổ sung

17/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,863,262 CP

16/11/2022

MBG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 7,863,262 cổ phiếu

07/11/2022

MBG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

MBG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tại Phú Yên

03/11/2022

MBG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/11/2022

MBG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

MBG: Quyết định HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại PJACA Phú Yên

20/10/2022

MBG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/10/2022

MBG: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

11/10/2022

MBG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBG của CTCP Tập Đoàn MBG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.255*0,07=87,85 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,85 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 87 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, địa chỉ: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

27/09/2022

MBG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

MBG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

21/09/2022

MBG: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

20/09/2022

MBG: Nghị quyết Hội đồng quản trị