Tin tức & sự kiện

28/09/2022

MCG: Giải trình nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty

31/08/2022

MCG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

26/08/2022

MCG: Giải trình BCTC, BCTC HN soát xét 6 tháng đầu năm 2022

16/08/2022

MCG: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

29/07/2022

MCG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

06/07/2022

MCG: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

30/06/2022

MCG thoát diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG (HOSE: MCG) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 30/06.

30/06/2022

MCG: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

30/06/2022

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Khoáng sản Meco

29/06/2022

MCG: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

24/06/2022

MCG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

23/06/2022

MCG: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu

23/06/2022

MCG: Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG

18/05/2022

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

10/05/2022

MCG: Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

23/04/2022

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2022

21/04/2022

MCG: Giải trình báo cáo của kiểm toán bổ sung

21/04/2022

MCG: Giải trình báo cáo của kiểm toán trên BCTC năm 2021

19/04/2022

MCG: Báo cáo thường niên năm 2021

01/04/2022

MCG: Giải trình báo cáo của kiểm toán