Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MCG - Lợi nhuận quý 4 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,36 tỷ đồng.

31/12/2023

Năm ảm đạm của sàn HoSE: Thưa thớt đến, ồ ạt đi

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 MCG - Lợi nhuận quý 3 gấp 5,6 lần so với cùng kỳ, đạt 10,81 tỷ đồng.

27/10/2023

Biến tại Vneco: Nữ đại gia La Mỹ Phượng tăng sở hữu

25/09/2023

MCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2023

MCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

MCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

08/08/2023

MCG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

02/08/2023

MCG: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

MCG: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

02/08/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

01/08/2023

BCTC Quý 2/2023 MCG - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,25 tỷ đồng

01/08/2023

MCG: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo

01/08/2023

MCG: Thông báo về trạng thái chứng khoán

31/07/2023

MCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

MCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/07/2023

MCG: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

25/07/2023

MCG: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 24/7/2023)

16/07/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Cổ phiếu bất động sản leo dốc, một mã tăng mạnh sau khi chuyển từ lỗ sang lãi trong quý 2

15/07/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Cổ phiếu bất động sản, xây dựng leo cao