Tin tức & sự kiện

10/08/2022

MEL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

MEL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

MEL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

Những tín hiệu ảm đạm đầu tiên của ngành thép: Ba doanh nghiệp báo lãi giảm 90%

Cách đây không lâu, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long báo hiệu ngành thép sắp tới sẽ “thê thảm” và báo cáo tài chính vừa công bố của các doanh nghiệp thép đã phần nào xác nhận cho điều này.

07/07/2022

MEL: Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thay cho Bà Nguyễn Thị Lan từ 28/06/2022

31/05/2022

MEL: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

04/05/2022

MEL: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

MEL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

MEL: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

MEL: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

MEL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

MEL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEL của CTCP Thép Mê Lin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy và Văn phòng giao dịch: Lô 29A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

MEL: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

MEL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

MEL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04/03/2022

MEL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

01/03/2022

Năm vô tiền khoáng hậu của ngành thép

Với giá thép và sản lượng tiêu thụ tăng đột biến trong năm 2021, không khó hiểu khi phần lớn doanh nghiệp ngành này chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc.

07/02/2022

MEL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

MEL: Báo cáo tài chính quý 4/2021