Tin tức & sự kiện

31/01/2023

MFS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

MFS: Vũ Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 24,328 CP

17/11/2022

MFS: Vũ Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 40,000 CP

08/11/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

06/10/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

03/08/2022

MFS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MFS của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (MFS) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 29/08/2022 theo địa chỉ Bộ phận quản lý cổ đông – Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone, tầng 3 tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi làm thủ tục nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân (bản chính), giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ chức) và chứng minh nhân dân (bản chính) của người đến nhận tiền.
Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức, người nhận ủy quyền phải xuất trình: Giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp phường/xã nơi cổ đông cư trú hoặc có công chứng và chứng minh nhân dân (bản chính) của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông ở xa, có thể gửi hồ sơ (theo hướng dẫn của Công ty) theo đường bưu điện về văn phòng Công ty Mobifone Service theo địa chỉ nêu trên. Các mẫu văn bản có liên quan đến việc nhận cổ tức được đăng tải trên website: www.mobifoneservice.com.vn.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/07/2022

MFS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/07/2022

MFS sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UPCoM: MFS) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (1 cp được nhận 2,500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/07/2022.

18/07/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

15/07/2022

MFS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/07/2022

MFS: Ông Nguyễn Anh Tú được bổ nhiệm giữ chức Kế Toán Trưởng từ 01/07/2022

30/06/2022

MFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

MFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

MFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MFS của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 3 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, tòa nhà Mobifone – số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Xin ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023);
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

19/05/2022

MFS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

16/05/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

12/05/2022

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng