Tin tức & sự kiện

23/09/2022

PAC cùng 3 công ty khác bị xử phạt về thuế

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC), CTCP MHC (HOSE: MHC), CTCP In Hàng Không (UPCoM: IHK) và CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) vừa công bố quyết định xử lý vi phạm của Cục thuế địa phương đối với các công ty này.

22/09/2022

MHC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.HCM

29/07/2022

MHC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

MHC: Giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh chính

26/07/2022

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á

25/07/2022

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần MHC như sau:

16/07/2022

MHC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/07/2022

MHC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/07/2022

MHC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/06/2022

MHC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

Một tổ chức tăng tỷ lệ sở hữu tại MHC 

CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á vừa mua thành công 700,000 cp của CTCP MHC (HOSE: MHC) vào ngày 10/06/2022.

14/06/2022

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á

03/06/2022

MHC: Thông báo miễn nhiệm và bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

03/06/2022

MHC: Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐTN năm 2022

03/06/2022

MHC: Điều lệ tổ chức và hoạt động

03/06/2022

MHC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/05/2022

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á

20/05/2022

MHC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022