Tin tức & sự kiện

26/01/2024

Hủy niêm yết thêm một cổ phiếu 'họ FLC'

22/01/2024

Hơn 3,4 triệu cổ phiếu MIM sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc

22/01/2024

Ngày 31/1 tới, hơn 3,4 triệu cổ phiếu MIM sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc

08/01/2024

Quý 1/2024, có 89 mã bị cắt margin trên HNX

03/01/2024

Bị “lãng quên”, Mimeco có khả năng bị hủy niêm yết

01/01/2024

Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến trên báo cáo tài chính 2022, MIM có khả năng bị hủy niêm yết

31/12/2023

Doanh nghiệp có 14 năm trên sàn vừa bị HNX cảnh báo hủy niêm yết

29/11/2023

07/11/2023

BCTC Quý 3/2023 MIM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,04 tỷ đồng

07/11/2023

BCTC Quý 2/2023 MIM - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,07 tỷ đồng

08/10/2023

HNX đưa cổ phiếu DZM, MIM, CTC và TAR vào diện bị kiểm soát và duy trì đình chỉ giao dịch

06/10/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Đình chỉ giao dịch

05/10/2023

MIM: Duy trì diện bị cảnh báo, đưa vào diện bị kiểm soát và duy trì diện bị đình chỉ giao dịch

22/09/2023

MIM: Thông báo về việc duy trì diện bị cảnh báo

14/09/2023

MIM: bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

30/08/2023

MIM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/08/2023

MIM: Báo cáo tài chính quý 2/2023