Tin tức & sự kiện

22/09/2022

MIM: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu MIM vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

22/09/2022

MIM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/09/2022

MIM tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán nhấn mạnh khả năng hoạt động liên tục 

Sau soát xét, lỗ ròng của CTCP Khoáng sản và Cơ khí (HNX: MIM) tăng thêm gần 3 tỷ đồng và còn nhận thêm ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục.

20/09/2022

MIM: Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên soát xét năm 2022

19/09/2022

MIM: BCTC bán niên soát xét năm 2022 (văn phòng công ty)

19/09/2022

MIM: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu MIM vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

14/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIM của CTCP Khoáng sản và Cơ khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

12/09/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

09/09/2022

MIM: Nguyễn Thị Mai - Ủy viên HĐQT - đã bán 194,600 CP

08/09/2022

MIM: Quyết định đưa vào diện kiểm soát

31/08/2022

MIM: Giải trình về việc duy trì diện cảnh báo

30/08/2022

MIM: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022

30/08/2022

MIM: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

26/08/2022

MIM: Nguyễn Thị Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 194,600 CP

26/08/2022

MIM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/08/2022

MIM: Quyết định duy trì diện bị cảnh báo

11/08/2022

MIM: Giải trình về việc duy trì diện cảnh báo do chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

11/08/2022

MIM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/08/2022

MIM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

HNX đưa thêm 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 22/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa 3 cổ phiếu VGP, SDU và SGH vào diện cảnh báo.