Tin tức & sự kiện

03/02/2023

MIM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/02/2023

MIM: Báo cáo tài chính văn phòng quý 4/2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

21/11/2022

MIM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đoàn Thị Lan

18/11/2022

MIM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/11/2022

MIM: Phạm Hữu Thu - Thành viên BKS - đã mua 100,000 CP

03/11/2022

MIM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/11/2022

MIM: Báo cáo tài chính Quý 3/2022 (Văn phòng công ty)

03/11/2022

MIM: Phạm Hữu Thu - Thành viên BKS - đăng ký mua 100,000 CP

03/11/2022

MIM: Nghị quyết HĐQT phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

03/11/2022

MIM: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/10/2022

MIM: Phạm Hữu Thu - Thành viên BKS - đã mua 500,000 CP

17/10/2022

MIM: Giải trình về việc chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch

03/10/2022

MIM: Quyết định về việc chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch

29/09/2022

MIM: Phạm Hữu Thu - Thành viên BKS - đăng ký mua 500,000 CP

22/09/2022

MIM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/09/2022

MIM: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu MIM vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

22/09/2022

MIM tăng lỗ sau soát xét, kiểm toán nhấn mạnh khả năng hoạt động liên tục 

Sau soát xét, lỗ ròng của CTCP Khoáng sản và Cơ khí (HNX: MIM) tăng thêm gần 3 tỷ đồng và còn nhận thêm ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục.

20/09/2022

MIM: Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên soát xét năm 2022