Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết ngày 31/1/2024 là ngày huỷ niêm yết cổ phiếu bắt buộc đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và cơ khí (mã Ck: MIM).

Theo đó, 3.409.860 cổ phiếu của MIM bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h và khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do “Tổ chức kiếm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết ” và "Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

Hơn 3,4 triệu cổ phiếu MIM sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc
Ảnh minh họa

Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 30/1 và ngày huỷ niêm yết là ngày 31/1/2024. Bên cạnh đó, MIM có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Trước đó, ngày 2/1/2024, công ty thông báo đã nhận được công văn của HNX yêu cầu công ty giải trình và phản hồi về việc công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty./.