Không công bố thông tin, Công ty Khoáng sản và Cơ khí bị phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: số 2 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

mim-bi-phat-925-trieu-dong-vi-khong-bo-thong-tin-theo-quy-dinh-chung-khoan-3962

Phạt tiền: 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (Công ty) không công bố thông tin (CBTT) theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý I, II, III năm 2021, BCTC Quý III năm 2022, BCTC Quý III, IV năm 2023, BCTC năm 2022, năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023, BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: BCTC Quý IV/2021, BCTC năm 2021 được kiểm toán, BCTC Quý I, II, IV năm 2022, BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022, bán niên năm 2023, BCTC Quý I, II năm 2023, BCTC bán niên năm 2022 được soát xét, Thông báo ký hợp đồng kiểm toán số 15/TB-KSCK ngày 27/7/2022).

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn