Hai công ty đại chúng bị phạt do chậm nộp nhiều báo cáo quan trọng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 29/2 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Mã: TTZ).

Công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I, II, IV năm 2022, BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC bán niên năm 2022 được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất Quý II năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023.

Đồng thời còn có lỗi chậm nộp Quyết định số 05/2023/TTZ/NQ-HĐQT ngày 9/6/2023 về việc thay đổi nhân sự, Quyết định số 995/QĐ-CCTKV ngày 29/5/2023 về Cưỡng chế tài khoản Công ty của cơ quan thuế.

Thêm nữa, Công nghệ Tiến Trung còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Đơn vị này có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần HT Group Hòa Bình (ông Hoàng Anh Quyết là Tổng giám đốc của cả 2 công ty), tuy nhiên Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 lại không phản ánh nội dung trên.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 125.000.000 đồng. Cổ phiếu TTZ của công ty này đang bị đình chỉ giao dịch từ ngày 7/2 đến nay do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (Mã: MIM). 

Theo đó, cơ quan quản lý phạt 92,5 triệu đồng do công ty không công bố đối với thông tin các tài liệu Báo cáo tài chính Quý I, II, III năm 2021, BCTC Quý III năm 2022, BCTC Quý III, IV năm 2023, BCTC năm 2022, năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 2022, 2023.

Doanh nghiệp còn công bố không đúng thời hạn BCTC Quý IV/2021, BCTC năm 2021 được kiểm toán, BCTC Quý I, II, IV năm 2022, BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022, bán niên năm 2023, BCTC Quý I, II năm 2023, BCTC bán niên năm 2022 được soát xét, Thông báo ký hợp đồng kiểm toán số 15/TB-KSCK ngày 27/7/2022.

Cổ phiếu MIM trên thị trường cũng bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 19/2 do công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Xem thêm tại vietnambiz.vn