Tin tức & sự kiện

01/02/2023

MKV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

MKV: Báo cáo tài chính quý 4/2022

08/12/2022

MKV: Thay đổi nhân sự

24/10/2022

MKV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

MKV: Nguyễn Thị Thùy Dương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 600,896 CP

07/09/2022

MKV: Nguyễn Thị Thùy Dương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 800,000 CP

17/08/2022

MKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

MKV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

MKV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

MKV bị phạt tiền do vi phạm hành chính về thuế

Ngày 20/05, Cục thuế Tiền Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV).

26/05/2022

MKV: Công bố quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/05/2022

MKV: MKV công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

25/04/2022

MKV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

MKV: Công bố Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

18/04/2022

MKV: Công bố Điều lệ Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

18/04/2022

MKV: Công bố các quy chế của công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

18/04/2022

MKV: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

MKV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

MKV: Báo cáo tài chính năm 2021