Tin tức & sự kiện

24/01/2024

BCTC Quý 3/2023 MKV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,03 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

17/08/2023

MKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

MKV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

MKV: Báo cáo tài chính quý 2/2023

04/07/2023

MKV: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán 2023

15/06/2023

MKV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/05/2023

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: từ ngày 29/05/2023 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Địa chỉ: khu phố 1, phường 5, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Tel: 0273-3710769 và xuất trình CMND/CCCD và giấy chứng nhận cổ phần .
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu công bố tại: www.cailayvetco.com – mục quan hệ cổ đông), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản photo CMND/CCCD và giấy chứng nhận cổ phần, gửi về Văn phòng CTCP Dược Thú y Cai Lậy, Khu Phố 1, Phường 5, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Tel: 0273-3710769.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/04/2023

MKV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/04/2023

MKV: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

MKV: Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

BCTC 2022 MKV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

18/04/2023

MKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2023

MKV: Báo cáo tài chính năm 2022

24/03/2023

MKV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2023

MKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

MKV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

MKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị