Tin tức & sự kiện

24/08/2022

MSR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

MSR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

MSR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

MSR: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

MSR: Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials công bố Thông cáo Báo chí kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

03/08/2022

MSR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

MSR: Thông cáo báo chí về việc H.C. Starck Tungsten (công ty con của Masan High-Tech Materials) đầu tư vào Nyobolt – Công ty của Anh chế tạo và cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh, công suất cao.

15/07/2022

MSR: Thông cáo báo chí về việc H.C. Starck Tungsten (công ty con của Masan High-Tech Materials) đầu tư vào Nyobolt – Công ty của Anh chế tạo và cung cấp giải pháp pin Li-ion sạc nhanh, công suất cao.

12/07/2022

MSR: Ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2022

30/06/2022

MSR: Ông Nguyễn Huy Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám Đốc Tài Chính từ 01/07/2022

30/06/2022

MSR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

MSR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

MSR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

MSR: Thông báo về lãi suất Kỳ tính lãi 08 cho mã trái phiếu MSR112023

03/05/2022

MSR: Thông báo kết quả kinh doanh Quý I năm 2022

03/05/2022

MSR: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

03/05/2022

MSR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

Masan High-Tech Materials đặt kế hoạch năm 2022 lãi 300-500 tỷ đồng

CTCP Masan High-Tech Materials (MHT, UPCoM: MSR) kỳ vọng năm nay sẽ đạt doanh thu khoảng 14,500-15,000 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt khoảng 300-500 tỷ đồng.

12/04/2022

MSR: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

MSR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông