Tin tức & sự kiện

31/01/2023

NDC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

NDC: Ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2022

21/12/2022

NDC: Phạm Bình Công - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 15,000 CP

15/11/2022

NDC: Phạm Thành Đạt - Thành viên BKS - đã bán 3,000 CP

10/11/2022

NDC: Phạm Thành Đạt - Thành viên BKS - đăng ký bán 3,000 CP

26/07/2022

NDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

NDC: Bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Châu là người phụ trách quản trị Công ty

27/06/2022

NDC: BCKQGD - CT Dược phẩm Ích Nhân

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDC của CTCP Nam Dược như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Nam Dược. Địa chỉ: Số 51 phố Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 06/07/2022 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

NDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

NDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân

06/05/2022

NDC: Lê Văn Sản - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

27/04/2022

NDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

NDC: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

NDC: Lê Văn Sản - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 2,000 CP

04/04/2022

NDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

NDC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

04/04/2022

NDC: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDC của CTCP Nam Dược như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trên Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trên Giấy mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2022;
+ Các nội dung khác (nếu có).

08/03/2022

NDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022