Tin tức & sự kiện

13/10/2023

NJC: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Phạm Thị Thu Trang

06/10/2023

NJC: Công bố thông tin Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

04/10/2023

NJC: Công bố thông tin tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

19/09/2023

30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

15/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NJC của CTCP May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần May Nam Định - Khu A, H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hoà Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2023, xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2023

NJC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/09/2023

NJC: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

08/09/2023

NJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2023

NJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

NJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/05/2023

NJC: Báo cáo thường niên 2022

26/04/2023

NJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

Bệnh viện liên quan đến ông Trầm Bê báo lãi sau thuế quý 1/2023 gấp 9,4 lần cùng kỳ

21/04/2023

BCTC 2022 NJC - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 21 tỷ đồng.

11/04/2023

NJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

NJC: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

NJC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

NJC: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổđông thường niên 2023

28/02/2023

NJC: Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

17/02/2023

NJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022