Tin tức & sự kiện

20/09/2022

Vật liệu và Xây dựng Bình Dương muốn gom thêm 1.2 triệu cp NNC

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (UPCoM: MVC) - cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ cổ phần phủ quyết (trên 35%) tại CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) - đăng ký mua 1.2 triệu cp NNC theo hình thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/09-22/10/2022.

20/09/2022

NNC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Vật liệu XD Bình Dương

29/07/2022

IR AWARDS 2022 CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) có tiền thân là một cơ sở sản xuất thủ công nhỏ do chế độ cũ được tiếp quản với tên gọi Xí nghiệp Khai thác Đá số 3 trực thuộc Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C).

26/07/2022

NNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

04/07/2022

NNC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

21/06/2022

NNC: Thông báo thay đổi nhân sự Giám đốc công ty

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

NNC: Nghị quyết HĐQT số 36/04 ngày 09/06/2022

31/05/2022

NNC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

19/05/2022

Toàn cảnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong quý đầu năm 2022

Tổng doanh thu và lợi nhuận của 631 doanh nghiệp niêm yết đạt gần 605 ngàn tỷ đồng và 55 ngàn tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 32% so với cùng kỳ. Trong đó, có đến 108 đơn vị báo lãi tăng bằng lần.

04/05/2022

NNC: Giải trình ý kiến nhấn mạnh trong BCTC kiểm toán năm 2021 kèm xác nhận của kiểm toán

25/04/2022

NNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/04/2022

NNC: Báo cáo thường niên năm 2021

04/04/2022

NNC: Thông báo đường dẫn và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/04/2022

NNC: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất kế hoạch SXKD năm 2022 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/04/2022

NNC: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/03/2022

NNC: Giải trình bổ sung về việc điều chỉnh hồi tố BCTC 2019. 2020 trình bày tại BCTC kiểm toán năm 2021

29/03/2022

NNC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2021 sau kiểm toán so với cùng kỳ năm trước