Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 NQN - Lợi nhuận tăng 7,86% trong năm 2022.

18/01/2023

NQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/10/2022

NQN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/08/2022

NQN: Công bố giải trình bổ sung ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

NQN: CBTT đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

18/08/2022

NQN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

NQN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

NQN: Công bố hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

22/07/2022

NQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 276 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,76%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 276 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, địa chỉ: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 10/08/2022 (xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

18/07/2022

NQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/07/2022

NQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/07/2022

NQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/06/2022

NQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

NQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6 trụ sở làm việc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website: http://quawaco.com.vn/ và gửi bản in đến Quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

19/05/2022

NQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

NQN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

NQN: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

NQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị