Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 NQN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 40,07% so với cùng kỳ, lãi 12,5 tỷ đồng.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 NQN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 9,63 tỷ đồng, giảm 40,87% so với cùng kỳ.

30/08/2023

NQN: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2023

15/08/2023

NQN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

NQN: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

04/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 280 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 280 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, địa chỉ: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 30/08/2023 (xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

04/08/2023

NQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/07/2023

NQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2023

NQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/07/2023

BCTC Quý 2/2023 NQN - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 3,82% so với cùng kỳ, lãi 17,88 tỷ đồng.

21/07/2023

NQN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

NQN: Bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Mạnh giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

21/07/2023

NQN: Giải trình ý kiến kiểm toán về dự án tòa nhà chung cư Quawaco

21/07/2023

NQN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

27/06/2023

NQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/06/2023

NQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

NQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2023

NQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website: http://quawaco.com.vn/ và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6 Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Ngày 24/06/2023

26/05/2023

NQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023