Tin tức & sự kiện

30/08/2022

NSC: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

NSC: Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp gạo trên sàn làm ăn phát đạt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

03/08/2022

NSC: Đính chính Báo cáo LCTT trong BCTC quý 2/2022

03/08/2022

NSC: Đính chính Báo cáo LCTT trogn BCTC quý 2/2022

29/07/2022

NSC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

NSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022. kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. thông qua việc nhận cấp tín dụng từ NH

21/07/2022

NSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quang Trường

11/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam như sau:

10/07/2022

Tuần 11-15/07: Chỉ 18 doanh nghiệp chốt cổ tức tiền mặt, cao nhất 40%

Chỉ 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 11-15/07. Tỷ lệ cao nhất đạt 40%.

05/07/2022

NSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

30/06/2022

NSC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

29/06/2022

NSC sắp chia cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 40%

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSE: NSC) thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 1/2021 vào ngày 12/07. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/07.

24/06/2022

NSC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

12/05/2022

NSC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ

12/05/2022

NSC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thư ký công ty

07/05/2022

NSC: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

07/05/2022

NSC: Biên bản HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

26/04/2022

NSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022