Tin tức & sự kiện

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

09/10/2023

NTB: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

09/10/2023

NTB: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

NTB: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

NTB: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

NTB: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

NTB: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

31/03/2023

Chốt NAV quý 1, VN-Index lập kỷ lục 9 phiên tăng liên tục

21/10/2022

NTB: TB về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

02/08/2022

NTB: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

NTB: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

11/11/2021

NTB: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

NTB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

NTB: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

12/10/2020

NTB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

NTB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

NTB: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

17/03/2020

NTB: Báo cáo tài chính Quý 4/2019

04/11/2019

NTB: Báo cáo tài chính Quý I, II, III/2019