Tin tức & sự kiện

31/01/2023

NVT: Giải trình BCTC HN và Cty mẹ quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/01/2023

NVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

25/11/2022

NVT: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của NVT

11/11/2022

NVT: Thông báo tỉ lệ SHNN tối đa

10/11/2022

NVT: Giải trình và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

02/11/2022

NVT: BCTC quý 3 năm 2022

02/11/2022

NVT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

01/11/2022

NVT: Giải trình BCTC HN và Cty mẹ quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/10/2022

NVT: Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ

17/10/2022

HUT rót thêm 100 tỷ đồng vào Tasco Land để tiếp tục đầu tư cho Ninh Vân Bay

HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa công bố nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tasco Land (Tasco Land - công ty con do HUT nắm 100% vốn điều lệ) từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

14/10/2022

NVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

07/10/2022

NVT: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT & BKS

07/10/2022

NVT: Nghị quyết HĐQT số 05. 06. 07. 08. 10. 11/2022 ngày 05/10/2022

07/10/2022

NVT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

15/09/2022

NVT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

08/09/2022

Loạt cổ phiếu bị giữ nguyên diện cảnh báo vì thua lỗ

DLG, HNG, TTF, và NVT bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) giữ nguyên diện cảnh báo với cùng lý do: Lỗ sau thuế!

07/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT) như sau:

05/09/2022

NVT: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

30/08/2022

NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

NVT: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022