Tin tức & sự kiện

29/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:
Công ty cổ phần Vận tải Newway
Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II – phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3565 4898
Fax: (84-24) 3565 1997
(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

28/09/2023

NWT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/09/2023

NWT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/09/2023

NWT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

NWT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/04/2023

NWT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

NWT: Thay đổi nhân sự

30/03/2023

NWT: Báo cáo thường niên 2022

28/03/2023

NWT: Báo cáo tài chính năm 2022

28/03/2023

NWT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

NWT: Giải trình nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu số 2

06/03/2023

NWT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

NWT: Quyết định phê duyệt hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023

27/02/2023

NWT: Đính chính Quyết định số 76/QĐ-NWT ngày 20/02/2023

27/02/2023

NWT: Đính chính Quyết định số 80/QĐ-NWT ngày 22/02/2023

24/02/2023

NWT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/02/2023

NWT: Quyết định phê duyệt tổng dự toán, giá gói thầu thuộc Dự án đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023

21/02/2023

NWT: Quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm xe khách kinh doanh

01/02/2023

NWT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/11/2022

NWT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022