Tin tức & sự kiện

25/01/2024

Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam (PCT): Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 tăng 260%

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PCT - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 16,29 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PCT - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 8,96 tỷ đồng.

03/10/2023

PCT: Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

02/10/2023

PCT: Lê Thanh Chi - Kế toán trưởng - đăng ký bán 12,200 CP

02/10/2023

PCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/10/2023

PCT: Lê Thanh Chi - Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

20/09/2023

PCT: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 20/09/2023

12/09/2023

PCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2023

PCT: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

08/09/2023

PCT: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

08/09/2023

PCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2023

PCT: Lê Thanh Chi - Kế toán trưởng - đăng ký bán 12,200 CP

30/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong T9-10/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở chính CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao Ốc Everrich, Số 968 Đường 3/2, P15, Q11, TP. HCM