Tin tức & sự kiện

03/02/2023

PCT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

BCTC 4/2022 PCT - Lợi nhuận tăng 5,13% trong năm 2022.

18/01/2023

Giao dịch bổ sung - 4,599,896 CP

13/01/2023

PCT: Ngày 18/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên 4,599,896 cổ phiếu niêm yết bổ sung

09/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,599,896 CP

05/01/2023

PCT: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 4,599,896 cổ phiếu

29/12/2022

PCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/12/2022

PCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2022

PCT: Công văn đính chính và Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

17/11/2022

PCT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

17/11/2022

PCT: Công văn đính chính báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

16/11/2022

PCT: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

14/11/2022

PCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/11/2022

PCT: Ký Khế ước nhận nợ với với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn

27/10/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 127 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2, cổ đông A được nhận (127/10*2=25,4) 25,4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức cổ phiếu tại CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam: Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. HCM và xuất trình Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/10/2022

PCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

24/10/2022

PCT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

PCT: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

20/10/2022

PCT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20/10/2022

PCT: Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022