Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 PHR - Một năm tăng trưởng đột phá.

20/01/2023

PHR: Lãi ròng 2022 tăng 86% nhờ khoản đền bù từ VSIP

Với lợi nhuận ròng quý 4 gấp gần 2.5 lần cùng kỳ, lợi nhuận ròng cả năm 2022 của CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) xấp xỉ 887 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2021.

19/01/2023

PHR: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

13/01/2023

PHR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NCLQ NNB - Nguyễn Đức Luyện

26/12/2022

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Nguyễn Văn Tược

21/12/2022

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thành Đức

16/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

16/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

11/12/2022

Tuần 12-16/12: Cổ tức tiền mặt cao nhất 40%

Trong tuần từ 12 - 16/12, có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ thực hiện cao nhất là 40%.

09/12/2022

PHR: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

06/12/2022

PHR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thành Đức

06/12/2022

PHR dự chi hơn 540 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tỷ lệ 40%

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022.

05/12/2022

PHR: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022

02/12/2022

PHR: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

22/11/2022

PHR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Đức Luyện

22/11/2022

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Đức Luyện

16/11/2022

PHR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tược

02/11/2022

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thành Đức

01/11/2022

PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tược