Tin tức & sự kiện

03/02/2023

PMJ: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 17/02/2023

30/01/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2021

29/01/2023

Cổ tức tuần từ 30/01-03/02: Cao nhất chỉ 12%

Trong tuần từ 30/01-03/02/2023, chỉ có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, cao nhất là 12%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 1,200 đồng.

29/01/2023

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 30/1-3/2

Theo thống kê, có 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 30/1 – 3/2. Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) và ngày đăng ký cuối cùng lần lượt là 30/1 và 31/1. Về kết quả kinh doanh, Biwase ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2022 đạt hơn 860 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

24/01/2023

Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt sau Tết

Cuối tháng 1, đầu tháng 2, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Mã PMJ) : Ngày 31/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG) : Ngày 8/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Tỷ lệ thực hiện 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

18/01/2023

PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/01/2023

PMJ: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/12/2022

PMJ: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

21/12/2022

PMJ: Thay đổi nhân sự

20/12/2022

PMJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/11/2022

PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/11/2022

PMJ: Thông báo hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

01/11/2022

PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

03/10/2022

PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/09/2022

PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/08/2022

PMJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/06/2022

PMJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/05/2022

PMJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông