Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PMP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,86 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ.

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PMP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 34,44% so với cùng kỳ, lãi 2,51 tỷ đồng.

19/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/10

08/09/2023

Phiên giao dịch cuối tuần 8/9: Đứng vững trước "gió lớn"

21/08/2023

PMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài Chính – Kế toán , CTCP bao bì đạm Phú Mỹ từ ngày 29/09/2023 và xuất trình CMND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/08/2023

PMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/8

01/08/2023

PMP: Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

25/07/2023

PMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PMP - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 17,46% so với cùng kỳ, lãi 2,21 tỷ đồng.

20/07/2023

PMP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

11/07/2023

PMP: Thay đổi nhân sự

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

16/06/2023

PMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị