Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PMP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 PMP - Lợi nhuận tăng 6,41% trong 2022.

14/01/2023

Doanh nghiệp liên quan tới CT Group, PMP chậm thanh toán nợ trái phiếu đến hạn

CTCP Lâu đài Trắng mới đây có thông báo về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

20/10/2022

PMP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP bao bì đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 19/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

PMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

PMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2022

PMP: PMP Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/07/2022

PMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

PMP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

20/07/2022

PMP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

05/05/2022

PMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

PMP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

PMP: Thành lập Chi nhánh Công ty

05/04/2022

PMP: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2022

PMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

PMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

PMP: Bổ nhiệm Bà Vương Thị Mai giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty