Tin tức & sự kiện

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP bao bì đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 19/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

PMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/08/2022

PMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

PMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

PMP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ

20/07/2022

PMP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

05/05/2022

PMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

PMP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

PMP: Thành lập Chi nhánh Công ty

05/04/2022

PMP: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2022

PMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

PMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/04 đến ngày 29/04/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ (đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

15/03/2022

PMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

PMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/01/2022

PMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/01/2022

PMP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

31/12/2021

PMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị