Tin tức & sự kiện

31/08/2022

PPC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao thực hiện nhiệm vụ quyền Kế toán trưởng

31/08/2022

PPC: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

12/08/2022

PPC: Giải trình biến động LNST BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

Thoát lỗ gộp, lãi ròng quý 2 của PPC vẫn giảm 38%

Mặc dù không còn lỗ gộp như cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận ròng quý 2/2022 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) vẫn giảm 38%, do doanh thu hoạt động tài chính giảm sâu.

20/07/2022

PPC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại như sau:

08/07/2022

PPC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/07/2022

PPC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

PPC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

30/06/2022

PPC: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

30/06/2022

PPC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

30/06/2022

PPC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

24/06/2022

PPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

PPC: Nghị quyết ĐHĐCD về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

21/06/2022

PPC: Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

PPC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/05/2022

PPC: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

14/05/2022

PPC: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

PPC đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 57%

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) dự kiến đem về gần 5,428 tỷ đồng doanh thu và 278 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2022, lần lượt tăng 24% và 57% so với năm trước.