Tin tức & sự kiện

12/09/2022

PPE: Thông báo thay đổi loại hình Báo cáo tài chính

09/09/2022

PPE: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu PPE vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

06/09/2022

PPE: Giải trình BCTC soát xét Bán niên năm 2022

06/09/2022

PPE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

PPE: Phê duyệt phương án cho mượn tiền

20/07/2022

PPE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

PPE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/06/2022

PPE: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022. soát xét BCTC bán niên năm 2022

21/06/2022

PPE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

PPE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/05/2022

PPE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2022

PPE: Thay đổi nhân sự

19/05/2022

PPE: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xử phạt vi phạm hành chính

13/05/2022

Công bố thông tin không đúng hạn, PPE bị xử phạt 70 triệu đồng

Ngày 10/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (HNX: PPE) số tiền 70 triệu đồng. 

12/05/2022

PPE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

PPE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

PPE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

PPE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

PPE: Giải trình lỗ lũy kế và phương án khắc phục cổ phiếu PPE vào diện cảnh báo