Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PPE - Một năm tăng trưởng đột phá.

13/01/2023

PPE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

PPE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

20/10/2022

PPE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

PPE: Phê duyệt phương án cho vay tiền

12/09/2022

PPE: Thông báo thay đổi loại hình Báo cáo tài chính

09/09/2022

PPE: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu PPE vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

06/09/2022

PPE: Giải trình BCTC soát xét Bán niên năm 2022

06/09/2022

PPE: Giải trình báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022

06/09/2022

PPE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

PPE: Phê duyệt phương án cho mượn tiền

20/07/2022

PPE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

PPE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/06/2022

PPE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/06/2022

PPE: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022. soát xét BCTC bán niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

PPE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/06/2022

PPE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh