Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PRC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,12 tỷ đồng.

03/01/2024

2024, nhìn lại 8 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền cao nhất năm 2023

21/12/2023

Gia đình cựu lãnh đạo TKV âm thầm nắm hơn 50% vốn một công ty bia có cổ phiếu cao nhất nhì TTCK, EPS gần 41.000 đồng, thường xuyên chia cổ tức 100-200%

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PRC - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 0,3 tỷ đồng

14/08/2023

PRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PRC - Tăng trưởng bứt phá, lợi nhuận nửa đầu năm đạt 0,36 tỷ đồng, gấp 79 lần so với cùng kỳ.

20/07/2023

PRC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

11/07/2023

PRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

12/06/2023

PRC: Ký Hợp đồng kiểm toán

28/04/2023

PRC: Huỳnh Tám - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

28/04/2023

PRC: Huỳnh Thị Kim Nga - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

28/04/2023

PRC: Tôn Thị Kim Tuyến - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

27/04/2023

Khó như 'săn' cổ tức khủng

24/04/2023

PRC: Âu Thị Mai Hoa - Thành viên BKS - đã bán 10,400 CP

21/04/2023

BCTC 1/2023 PRC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,12 tỷ đồng tăng 198,94% so với cùng kỳ.

21/04/2023

Những khoản cổ tức cao bất ngờ

19/04/2023

Doanh nghiệp trả cổ tức tới 350% bằng tiền mặt lỗ - lãi ra sao?