Tin tức & sự kiện

04/02/2023

Lộ diện quán quân EPS trên sàn chứng khoán, đạt gần 54.000 đồng

Bảng xếp hạng EPS năm 2022 đã dần lộ diện với vị trí quán quân đang thuộc về Bibica (BBC) - EPS đạt 53.883 đồng - Đây cũng là mức EPS cao kỷ lục trên sàn niêm yết trong những năm gần đây. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của CLM trong năm 2022 là 30.672 đồng, thuộc top những công ty có EPS cao nhất sàn chứng khoán. Bảng xếp hạng EPS năm 2022 cũng chứng kiến sự rời đi của nhiều cái tên từng chiếm vị trí cao trong nhiều năm, như Thống Nhất (BAX), hay một loạt doanh nghiệp thép như SMC, NKG.

02/02/2023

PRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/02/2023

PRC: Báo cáo tài chính năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 PRC - Một năm tăng trưởng đột phá.

17/01/2023

Kinh doanh lẹt đẹt nhiều năm, Logistics Portserco bất ngờ báo lãi cao kỷ lục trong quý 4

CTCP Logistics Portserco (Mã CK: PRC)  đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2022. Đáng chú ý, nhờ khoản thu nhập khác tăng đột biến từ mức 570 triệu đồng lên hơn 64 tỷ đồng nên kết quả Logistics Portserco báo lãi sau thuế quý 4/2022 gần 51 tỷ - gấp hơn 100 lần con số nửa tỷ trong quý 4/2021 - Đây là mức lãi quý kỷ lục trong lịch sử hoạt động của PRC. Luỹ kế cả năm 2022, PRC đạt 107,4 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ, LNST tăng đột biến đạt gần 60 tỷ đồng so với mức 1,33 tỷ đồng đạt được trong năm 2021.

13/01/2023

PRC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

PRC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/01/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến: 28/02/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023;
+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2022.

21/12/2022

PRC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/12/2022

PRC: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/11/2022

PRC: Giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

20/10/2022

PRC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/08/2022

PRC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

24/08/2022

PRC: Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/08/2022

PRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

PRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/07/2022

PRC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 19/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 19/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.