Tin tức & sự kiện

23/08/2022

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5,000 CP

11/08/2022

PSC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

PSC: Ông Đào Trung Dũng là người được ủy quyền công bố thông tin

06/08/2022

PSC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

PSC: CBTT liên quan đến việc kiểm tra thuế tại CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thời kỳ 2007-2013

20/07/2022

PSC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

PSC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

PSC: CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

01/06/2022

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 1,000 CP

05/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM từ ngày 27/05/2022 và xuất trình CMND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

26/04/2022

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5,000 CP

22/04/2022

PSC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

PSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2022

PSC: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

PSC: CBTT chốt ngày ĐKCC thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

16/04/2022

PSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

PSC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 13/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo cụ thể sau

08/03/2022

PSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022