Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PSC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/1

Tin doanh nghiệp APS -  CTCK Châu Á - Thái Bình Dương  - Doanh thu hoạt động quý 4/2022 đạt 82 tỷ đồng, giảm đến 85% so với cùng kỳ, trong khi tự doanh ghi nhận lỗ lớn khiến lợi nhuận của APS âm hơn 150 tỷ đồng. Riêng quý 4, DXG ghi nhận lỗ trước thuế hơn 424 tỷ đồng và lỗ ròng 407,6 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 245 tỷ đồng của quý 4/2021. Hiện tại, Thăng Long Fundings đang nắm giữ hơn 18,22 triệu cổ phiếu CTX, tỷ lệ 23,1%.

27/01/2023

PSC: Công ty cổ phần đầu tư Partners Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 156,100 CP

19/01/2023

BCTC 4/2022 PSC - Lợi nhuận giảm 26,42% trong 2022.

19/01/2023

PSC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

05/01/2023

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 0 CP

30/12/2022

PSC: Phạm Chí Hà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

28/12/2022

PSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/12/2022

PSC: Vũ Hồng Châu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

13/12/2022

PSC: Công ty cổ phần đầu tư Partners Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

08/12/2022

PSC: Thông báo liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự thảo các tài liệu lấy ý kiến

06/12/2022

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5,000 CP

06/12/2022

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 2,900 CP

06/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến
          - Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến

06/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến
          - Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến

25/11/2022

PSC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/11/2022

PSC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

PSC: thông báo chốt ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/11/2022

PSC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

PSC: Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5,000 CP