Tin tức & sự kiện

09/09/2022

PTB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26

05/09/2022

PTB: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/08/2022

PTB: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

09/08/2022

PTB - Giá đang nằm trong vùng hợp lý

CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) là doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực với ngành gỗ là mảng kinh doanh chủ chốt. Năm 2021 bất chấp diễn biến phức tạp từ dịch bệnh, mảng gỗ vẫn mang về doanh thu lớn nhờ nhu cầu từ Mỹ tăng mạnh và các lợi ích từ các hiệp định FTA. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các chính sách thuế thương mại cùng giá logistics đang trong đà hạ nhiệt.

09/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:

02/08/2022

PTB: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

PTB: Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 68

26/07/2022

PTB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/07/2022

PTB: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/07/2022

PTB: Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022

15/07/2022

Giao dịch bổ sung - 19,438,962 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phú Tài như sau:

08/07/2022

PTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

04/07/2022

PTB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

PTB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

01/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,438,962 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phú Tài được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

30/06/2022

PTB: Quyết định thay đổi niêm yết

30/06/2022

PTB: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết

29/06/2022

PTB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thục Trinh

17/06/2022

PTB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26

02/06/2022

PTB: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021