Tin tức & sự kiện

26/09/2022

PTI: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thúy Hằng là người ủy quyền công bố thông tin thay cho Ông Lê Xuân Bách

13/09/2022

PTI: PTI thông báo thay đổi mẫu con dấu

09/09/2022

CokyVina bán đấu giá bất thành lô cổ phiếu PTI

Phiên bán đấu giá phần vốn góp của CTCP CokyVina (CKV) tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) vào ngày 09/09/2022 đã bị hủy bỏ do không đủ điều kiện để tổ chức.

08/09/2022

PTI: Thông báo bổ sung cổ phiếu PTI vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

08/09/2022

PTI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

06/09/2022

PTI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét so với cùng kỳ năm trước

06/09/2022

PTI: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

31/08/2022

PTI có quý lỗ nặng nhất từ khi niêm yết

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều lỗ khiến Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) lỗ ròng gần 223 tỷ đồng trong quý 2/2022.

29/08/2022

PTI: PTI thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

25/08/2022

PTI: Thay đổi nhân sự

25/08/2022

PTI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

PTI: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

23/08/2022

PTI: Thông báo thay đổi người có liên quan đến người nội bộ Ông Vũ Hoàng Hà (Công ty CP Xây dựng và Thương Mại Việt)

23/08/2022

PTI: Thông báo thay đổi người có liên quan đến người nội bộ

23/08/2022

PTI: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ Ông Vũ Hoàng Hà thành viên HĐQT

17/08/2022

PTI: Nghị quyết HĐQT về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/08/2022

PTI: Thông báo chấp thuận của Bộ Tài chính về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PTI

17/08/2022

PTI: Nghị quyết HĐQT về Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/08/2022

Cokyvina chào bán hơn 1 triệu cp PTI giá 69,000 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá cổ phần Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) do CTCP Cokyvina sở hữu.