Tin tức & sự kiện

13/09/2022

PVB: Bao cao Tai chinh Ban nien 2022

24/08/2022

PVB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ

16/08/2022

PVB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

PVB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PVB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

PVB: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương Cảo giữ chức vụ Giám Đốc thay thế cho Ông Lê Hồng Hải từ 30/06/2022

05/07/2022

PVB: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

PVB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/06/2022

PVB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/06/2022

PVB: Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/05/2022

PVB: PVB Bao cao tai chinh nam 2021

25/04/2022

PVB: Dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

PVB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong báo cáo tài chính 2021

20/04/2022

PVB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

PVB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVB của CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ có thông báo sau.

22/03/2022

PVB: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

PVB: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

PVB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2021 so với năm 2020