Tin tức & sự kiện

26/08/2022

PVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

PVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

06/08/2022

PVChem báo lãi ròng quý 2 gần 4 tỷ đồng

Doanh thu đi lên giúp Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, HNX: PVC) có lợi nhuận ròng gần 4 tỷ đồng trong quý 2/2022.

03/08/2022

PVC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

PVC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

PVC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PVC: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

11/07/2022

PVC: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

05/07/2022

PVC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

29/06/2022

PVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

PVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/06/2022

PVC: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

08/06/2022

PVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 30/05: Tâm lý thận trọng vẫn còn tiếp diễn

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 30/05/2022, VN-Index tiếp tục hồi phục và hình thành mẫu hình nến Hammer.

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVC của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung họp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp)

05/05/2022

PVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

PVC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

PVC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

27/04/2022

PVC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022