Tin tức & sự kiện

23/08/2022

PVE: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/08/2022

PVE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

Nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% kiện Chủ tịch và Tổng Giám đốc PVE

Cho rằng việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 không có giá trị pháp lý, một nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% vốn điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (UPCoM: PVE) đã nộp đơn khởi kiện Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty này ra tòa.

12/07/2022

PVE vẫn chưa khắc phục hết nguyên nhân bị hạn chế giao dịch

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (UPCoM: PVE).

06/07/2022

PVE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022

27/06/2022

PVE: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - 2022

25/06/2022

PVE: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020 (BCTC riêng)

25/06/2022

PVE: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020

21/06/2022

PVE: Báo cáo tài chính năm 2020

10/06/2022

PVE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

PVE: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021;
+ Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

24/05/2022

PVE: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

19/05/2022

PVE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

18/05/2022

PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

PVE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

30/04/2022

PVE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2022

PVE: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

28/04/2022

PVE: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

23/04/2022

3 Công ty bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 Công ty do vi phạm công bố thông tin.