Tin tức & sự kiện

10/01/2023

PVE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

09/01/2023

PVE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/01/2023

PVE: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

29/12/2022

PVE: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

27/12/2022

PVE: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

15/12/2022

PVE: Quyết định của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

21/10/2022

PVE: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/08/2022

PVE: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/08/2022

PVE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

Nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% kiện Chủ tịch và Tổng Giám đốc PVE

Cho rằng việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 không có giá trị pháp lý, một nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% vốn điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (UPCoM: PVE) đã nộp đơn khởi kiện Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty này ra tòa.

12/07/2022

PVE vẫn chưa khắc phục hết nguyên nhân bị hạn chế giao dịch

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (UPCoM: PVE).

08/07/2022

PVE: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/07/2022

PVE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022

27/06/2022

PVE: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - 2022

24/06/2022

PVE: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020 (báo cáo tài chính riêng)

24/06/2022

PVE: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020 (BCTC riêng)

24/06/2022

PVE: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020

23/06/2022

PVE: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

23/06/2022

PVE: Báo cáo tài chính năm 2021

21/06/2022

PVE: Báo cáo tài chính năm 2020