Tin tức & sự kiện

29/11/2023

Đầu tư Nhà Đất Việt đóng sàn giao dịch Bất động sản

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PVL - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 81,33 tỷ đồng

05/10/2023

PVL: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phiếu PVL (ông Trịnh Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Hải Liên)

05/10/2023

PVL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trịnh Quốc Khánh

21/09/2023

PVL: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phiếu PVL (ông Trịnh Quốc Khánh và bà Nguyễn Thị Hải Liên)

21/09/2023

PVL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trịnh Quốc Khánh

23/08/2023

PVL: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (Trịnh Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hải Liên)

23/08/2023

PVL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trịnh Quốc Khánh

22/08/2023

Tồn kho doanh nghiệp bất động sản còn bao nhiêu?

Tổng giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục giảm trong quý 2 và tính đến cuối tháng 6/2023, giá trị này giảm hơn 3% so với đầu năm, về gần 440 ngàn tỷ đồng, theo thống kê từ VietstockFinance.

15/08/2023

PVL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

PVL: Báo cáo trở thành nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (Trịnh Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hải Liên)

31/07/2023

PVL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PVL - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 79,82 tỷ đồng

27/07/2023

PVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ngừng triển khai dự án xây dựng nhà máy chế biến đá ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

21/07/2023

PVL: Báo cáo tài chính quý 2/2023

18/07/2023

PVL: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

17/07/2023

PVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giảm tỷ lệ góp vốn tại CTCP Sản xuất công nghiệp IPC

19/06/2023

PVL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/06/2023

PVL: Thay đổi nhân sự

14/06/2023

PVL: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trần Quốc Huy, Nguyễn Mạnh Linh