Tin tức & sự kiện

19/09/2022

PVL: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

04/08/2022

PVL: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16

03/08/2022

PVL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

PVL: Báo cáo tài chính văn phòng bán niên đã soát xét

03/08/2022

PVL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

PVL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

PVL: Không thực hiện việc đổi tên công ty do có sự trùng lặp

29/07/2022

PVL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

PVL: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

12/07/2022

PVL: Công ty liên quan đến Chủ tịch trở thành cổ đông lớn

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam báo cáo đã mua gần 1.7 triệu cp của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL) từ ngày 06/06-05/07 và trở thành cổ đông lớn.

11/07/2022

PVL: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,670,000 CP

07/07/2022

PVL: Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

05/07/2022

PVL: Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

13/06/2022

PVL: Quy chế nội bộ về quản trị . Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

13/06/2022

PVL: Quy chế nội bộ về quản trị . Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

09/06/2022

PVL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

PVL: Công ty liên quan đến Chủ tịch muốn gom 2 triệu cp

Tại CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam vừa đăng ký mua 2 triệu cp từ ngày 06/06-05/07.

02/06/2022

PVL: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,000,000 CP

26/05/2022

PVL tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 1 bất thành

Sáng ngày 24/05/2022, CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL) đã tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2022.